İngilizcede zamanlar

İngilizcede zamanlar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İngilizce dilbilgisinde zaman yapıları; simple (basit), perfect (bitmiş, tamamlanmış[1]) ve progressive/continuous (sürekli) olmak üzere başlıca üç grupta toplanır. Bunun yanı sıra İngilizcede zamanlar, anlamlarına göre "geçmiş zamanlar", "şimdiki zamanlar" ve "gelecek zamanlar" şeklinde farklı gruplara ayrılabilir; zira İngilizcede cümleye belirli bir zaman anlamı kazandırmak için farklı zaman yapıları kullanılabilir.

"Tense" ve "aspect"[değiştir | kaynağı değiştir]

İngilizcede zamanlar tanımlanırken tense ve aspect kavramları kullanılır. Tense fiilin belirli bir zamandaki fiziksel yapısını belirtirken, aspect eylem veya olayın hangi zamanda gerçekleştiğini ifade eder.[2] İngilizcede "past" (geçmiş) ve "present" (şimdi) olmak üzere iki adet tense vardır.[2]

"Simple" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Simple (basit) zamanlı cümle yapılarında fiillerin birinci (temel) halleri kullanılır. İsim cümlelerinde ise yardımcı fiiller (auxiliary verbs) kullanılır.

NOT: Present progressive ve present simple gibi bazı diğer yapılar da cümleye gelecek zaman anlamı katmak için kullanılabilir.

"Perfect" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Perfect" yapılar Türkçeye bazen "kusursuz" şeklinde tercüme edilmekle birlikte burada perfect sözcüğü Latince dilbilgisindeki "perfectus" (tamamlanmak, bitmek) kavramından gelir.[1] Bununla birlikte Latince ve İngilizce perfect yapılar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu yapılarda have ve has yardımcı filleri, fiillerin past participle (üçüncü) halleri ile birlikte kullanılır.

"Progressive" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Progressive" veya "continuous" yapılar, eylemin süreklilik arzettiğini bildirir. Fiilden sonra "-ing" eki gelir.

Simple Continues Perfect Perfect Continues
Active voice 1) Present simple
to do+invinitive
They sometimes translate english
articles at home.
1) Present continues
to be +PI
I am translating
the article now.
1) Present perfect
have +PII
1) Perfect continues Tense
2)Past Simple
I translated
the article last week.
2)Past Continues
was/were +PI
I was translating
the article yesterday o 6 o'clock.
2)Past Perfect
They would had carried out necessary experiment last week.
2) Present Perfect
Continues
3) Future Simple
I will translate
the article tomorrow.
3) Future Continues 3) Future Perfect 3) Future Perfect
Continues
4) Future in the Past 4) Future in the Continues 4) Future in the Perfect 4) Future in the Past
Perfect Continues
Passive voice 1) Present Simple
am/is/are +PII
Rayon is a manufactured.
1) Present Continues 1) Present Perfect ----------
2) Past Simple
It's time he was put to school
2) Past Continues
am/is/are being+PII
That building being built now.
2) Past Perfect ---------
3) Future Simple -------------- 3) Future Perfect -------------------
4) Future in the Past ---------- 4) Future in the Perfect ----------

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Perfect tense neden "kusursuz"? 10 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Expertedge.aje.com
  2. ^ a b Tense ve aspect 22 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ucl.ac.uk

Benzer Makaleler