Tersiyer

Tersiyer

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Tersiyer veya Üçüncü Zaman günümüzden 65 milyon ila 2.588 milyon öncesi bir jeolojik devrin adıdır. Tersiyer devir, (artık kullanılmayan) ikincil devir ve Kuvaterner devir arasındaki zamanı kapsar. Bu dönem, Senozoik çağda, Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmayan dinozorların tükenmesi ile başlamış, ve Pliyosen devrin sonundaki, en son Buz Çağı'nın başlangıcına kadar sürmüştür.

Bu dönemin başlarında şiddetli yer kabuğu hareketleri görülmüştür sıcak ve yağışlı iklim koşulları hakimdir. Alp kıvrımları oluşmaya başlamıştır. Linyit, petrol ve bor yatakları bu zamanda meydana gelmiştir. Şiddetli soğuma ve buzul dönemleri yaşanmıştır. Buzularası dönemlerde daha sıcak iklim şartları görülmüştür. Günümüzü de içine alan holosen döneminin başında buzulaşmanın etkisi azalmış, iklim günümüzdekine benzemeye başlamıştır.

Benzer Makaleler